جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۳

خود آموز حقوق اساسی «بازچاپ 1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۸۶۲

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۳۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- حقوق اساسي يک
2- ويژگي هاي حقوق اساسي
3- اشکال دولت - کشور
4- حقوق فردي و آزادي هاي عمومي
5- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
6- زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور
7- حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
8- شوراي عالي امنيت ملي