اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۳

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۴۶۶

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۷۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- انعقاد قرارداد ارفاقي
2- ختم عمليات ورشکستگي و جايگاه قرارداد ارفاقي در آن
3- فروش و تقسيم اموال
4- شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي
5- اعتبار حقوقي قرارداد ارفاقي
6- آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته
7- آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث
8- سرانجام قرارداد ارفاقي
9- ورشکستگي در حقوق تجارت بين الملل
10- ....