اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲۳حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای « بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۷۴۲

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۱۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- نرم افزار رايانه اي و انواع آن
2- انواع نرم افزار به لحاظ نقش پديده آورنده
3- انواع نرم افزار به لحاظ شمول مالکيت هاي فکري
4- نظام هاي حمايتي مالکيت فکري درخصوص نرم افزارهاي رايانه اي
5- نظام حقوق مالکيت ادبي و هنري
6- نظام حق اختراع وساير نظام هاي حمايتي فرعي
7- نقض حقوق پديد آورندگان نرم افزار
8- تحقق نقض
9- مسئوليت هاي ناشي از نقض