جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱

آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۸۲۴

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۷۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تعاريف، تاريخچه و اهميت آزادي مطبوعات
2- مباني نظري آزادي مطبوعات و شناسايي آن در اسناد حقوق بشر بين المللي
3- محدوديتهاي آزادي مطبوعات و اصول حاكم بر اجراي محدوديتها
4- جرائم مطبوعاتي وحمايت از آزادي مطبوعات