اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۷آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۸۲۴

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۷۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعاريف، تاريخچه و اهميت آزادي مطبوعات
2- مباني نظري آزادي مطبوعات و شناسايي آن در اسناد حقوق بشر بين المللي
3- محدوديتهاي آزادي مطبوعات و اصول حاكم بر اجراي محدوديتها
4- جرائم مطبوعاتي وحمايت از آزادي مطبوعات