اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۷۱زبان انگلیسی عمومی جلد 1 (بازچاپ1402)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۷۱۸

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۰۹ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- Who commits a Crime
2- VOTING RIGHTS in the U.s
3- How to be a good citizen
4- THE STORY OF DR. MUDD
5- The beginning of Detective stories
6- Marriage
7- You Be the Judge 1
8-You Be the Judge 2
9- The Code of Hammurabi