جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۳

حقوق سازمان های بین المللی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۶۹۵

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۱۷ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۸۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تاريخچه سازمانهاي بين‌المللي
2- تعريف و ويژگي‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي
3- اعتبار قطعنامه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي
4- طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين المللي
5- جامعه ملل
6- سازمان ملل متحد
7- آيين کار شوراي امنيت
8- سازمان‌هاي منطقه اي و فرامنطقه اي