اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۹

کشتی های توقیف شده در عرصه حقوق دریایی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۸۱۷

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۰۷ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- رژيم حقوقي ناظر بر کشتيراني بين المللي
2- حقوق درياها
3- حاکميت و صلاحيت دولت ساحلي
4- آزادي فوري کشتي در عرف بين المللي و کنوانسيون 1982 حقوق درياها
5- بررسي دلايل عدم تصويب کنوانسيون 1982 حقوق درياها توسط ايران
6- بررسي رويه ديوان بين المللي حقوق درياها در دعاوي مربوط به آزادي فوري کشتي
7- ديوان بين المللي
8- رأي دادگاه