اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۵۷

اصول حقوق عمومی (بازچاپ1402)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۰۷۷

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۲۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۸۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حاکميت قانون
2- نظم عمومي
3- حقوق و آزادي هاي بنيادين
4- اصل تفکيک قوا
5- مسئوليت پذيري
6- اصل حفاظت محيط زيست
7- اصل نمايندگي
8- عدالت
9- خدمات عمومي
10- امنيت
11- .....