جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۴

مقدمه ای بر تبیین حقوقی بیمه نفت «بازچاپ1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۳۳۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۷۱ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۴۳۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفاهيم بنيادي
2- ماهيت بيمه
3- نقش بيمه در اقتصاد
4- ريسک‌هاي بيمه‌پذير و بيمه‌ناپذير
5- سيستم حقوقي قراردادهاي بين‌المللي نفت و انواع ريسک در حوزه نفت
6- سيستم‌هاي قراردادي قراردادهاي بين‌المللي نفت
7-اقسام قراردادهاي بين‌المللي نفتي، وجوه اشتراك و افتراق آنها
8- بيمه‌هاي مهندسي و مديريت خطر در درآمدهاي نفتي
9- بيمه تعهد در برابر اشخاص ثالث