جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۴۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۰

حقوق بین الملل عمومی 1 و 2

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۶۶۷

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۵۱ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۰۵۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات
2- حقوق بين الملل عمومي 1
3- مباني حقوق بين‌الملل
4- حقوق بين الملل عمومي 2
5- قلمرو دريايي جامعه بين المللي
6- تعيين حد خارجي و جانبي مناطق دريايي کشورهاي مقابل و مجاور
7- درياي سرزميني (Territorial Sea)
8- حقوق حاکم بر فضاي ماوراي جو و کرات آسماني
9- سير تکاملي قواعد حقوق فضا
10- پيشينه ي تاريخي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي
11- سازش يا آشتي (conciliation)