اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۶۶قانون تجارت نموداری «بازچاپ1402»

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۵۴۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۴۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
« مواد 1 الي 20 قانون تجارت مصوب 1311/12/13 »
«دفاتر تجارتي،دفتر ثبت تجارتي،در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجعه به آنها،تجار و معاملات تجاري،شركتهاي تجارتي»
«لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 »
شركت‌هاي سهامي،تعريف و تشكيل شركت سهامي، سهام،اوراق قرضه،تغييرات در سرمايه شركت...»
« ادامه مواد قانون تجارت: مصوب 1311/12/13 »
شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني،در شركت مختلط غير سهامي،شركت نسبي.....»