اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۳

درآمدی بر حقوق مخاصمات مسلحانه


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۲۹۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۴۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-حقوق مخاصمات مسلحانه بعنوان شعبه اي ازحقوق بين الملل
2- حقوق توسل به زور ومؤلفه هاي اصلي آن
3- حقوق مخاصمات مسلحانه: مؤلفه هاي اصلي
4- تکامل تاريخي حقوق مخاصمات مسلّحانه
5- اصول اساسي حقوق مخاصمات مسلحانه
6- منابع اصلي حقوق مخاصمات مسلحانه
7- شرط مارتينز
8- لازم الاجرا بودن حقوق مخاصمات مسلحانه : قلمرو ماهوي ، قلمرو فردي ، قلمرو مکاني ، قلمرو زماني
9- رابطه حقوق مخاصمات مسلحانه و مقررات حقوق بشر
10-اجراي حقوق مخاصمات مسلحانه
11- انجام اقدامات تلافي جويانه توسط طرف مخاصمه