اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۳۲

اجرای احکام مدنی «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۸۸۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۱۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۵
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قواعد عمومي
2-توقيف اموال
3-فروش اموال توقيف شده
4-اعتراض شخص ثالث
5-حق تقدم در عوايد اجرا
6-تاديه طلب
7-هزينه هاي اجرايي
8-اجراي احکام صادره از دادگاه خارج
9- قانون اجراي احکام مدني