جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۶

علت شناسی تجاوز به عنف


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۵۱۳

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۸۳ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۲۹۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- از گونه شناسي تا علت شناسي بزه ديدگي تجاوز به عنف
2- تبيين مفاهيم وانواع تجاوز به عنف
3- از علت شناسي بزهکاري تا علت شناسي بزه ديدگي
4- تجاوز به عنف؛ از تدابير پيشگيرانه تا رهيافت هاي حمايتي
5- پيشگيري از بزه ديدگي در تجاوز به عنف
6- گونه شناسي حمايت هاي افتراقي از بزه ديدگان تجاوز به عنف