اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۵۸

آزمون کارت حقوق مدنی «عقودمعین2 بخش اول» جلد 9


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۲۶۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۴۶ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در مزارعه
2- در مساقات
3- در مضاربه
4- در احکام شرکت
5- در تقسيم اموال شرکت
6- در کليات
7- در تعهدات امين
8- در تعهدات امانتگذار
9- در عاريه
10- در تعهدات وکيل
11- در تعهدات موکل