اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۷۱

آزمون کارت حقوق مدنی «اشخاص» جلد 1

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۱۹۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۵۸ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در اسناد سجل احوال
2- در اقاتمگاه
3- در غايب مفقود الاثر
4- در ولايت قهري پدر و جد پدري
5- در موارد نصب قيم و ترتيب آن
6- در اختيارات و وظايف و مسووليت قيم و حدود آن نظارت مدعي العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد
7- در موارد عزل قيم
8- در خروج از تحت قيمومت