اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۳۵

آزمون کارت حقوق مدنی «اموال ومالکیت» جلد2

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۴۱۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۷۸ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در اموال غير منقوله
2- در اموال منقوله
3- در اموالي که مالک خاص ندارد
4- در حقوق مختلفه که براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود
5- در مالکيت
6- در عمري و رقبي و سکني
7- در وقف
8- در حق ارتفاق نسبت به ملک غير
9- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاز
10- در حريم املاک
11- درحيازت مباحات