اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۷۴

آزمون کارت حقوق مدنی «خانواده» جلد6

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۴۵۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۷۴ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در خواستگار
2- قابليت صحي براي ازدواج
3- در موانع نکاح
4- شرايط صحت نکاح
5- وکالت در نکاح
6- در نکاح منقطع
7- در مهر
8- در حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر
9- در انحلال عقد نکاح
10- در مورد امکان فسخ نکاح