اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱۲

حقوق کنسولی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۲۲۰

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق کنسولي از گذشته تا امروز
2- سير تحول حقوق کنسولي
3- روابط کنسولي
4- اعضاي هيات کنسولي
5- مصونيتها، مزايا و خاتمه ماموريت کنسولي
6- مصونيت اشخاص
7- کاپيتولاسيون و ارتباط دو نهاد ديپلماتيک و کنسولي
8- نظام کاپيتولاسيون در ايران
9- ضمايم حقوق کنسولي