جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۴

مجازات اعدام در اسناد جهانی و قوانین ایران

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۶۵۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۱۶۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- بررسي تاريخچه و مباني نظري در خصوص مجازات اعدام
2- از قرون وسطي تا انقلاب کبير فرانسه
3- از انقلاب کبير فرانسه تا عصر حاضر
4- بررسي اقدامات جهاني در جهت لغو و محدوديت مجازات اعدام
5- بررسي اقدامات واسناد لغو کننده اعدام
6- بررسي اقدامات و اسناد محدود کننده اعدام
7-بررسي حقوق کيفري جمهوري اسلامي ‌ايران در مورد مجازات اعدام
8- جرائم حدي مستوجب اعدام
9- جرائم مستوجب قصاص
10- جرائم تعزيري مستوجب اعدام
11- .....