اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۱۳آپارتمان «بررسی فقهی و حقوقی»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۳۳۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۵۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مرحله پيش ازساخت آپارتمان
2- مرحله ساخت آپارتمان
3- مرحله بعد ازساخت
4 - زندگي درآپارتمان
5- قرارداد مشارکت درساخت
6- پيش فروش آپارتمان ها
7- ضوابط ساخت وساز ازنظرحقوق همسايگان
8- فروش آپارتمان هاي ساخته شده
9- مالکيت مشاع درآپارتمان ها