جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۴۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۹

آپارتمان «بررسی فقهی و حقوقی»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۳۳۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۵۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۰۵۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مرحله پيش ازساخت آپارتمان
2- مرحله ساخت آپارتمان
3- مرحله بعد ازساخت
4 - زندگي درآپارتمان
5- قرارداد مشارکت درساخت
6- پيش فروش آپارتمان ها
7- ضوابط ساخت وساز ازنظرحقوق همسايگان
8- فروش آپارتمان هاي ساخته شده
9- مالکيت مشاع درآپارتمان ها