جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۲۹

درسهایی از حقوق مدنی شفعه

پدیدآوران:
دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۵۹۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۱۷ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۶۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- حق شفعه
2- مفهوم و اوصاف حق شفعه
3- شرايط ايجاد حق
4- مهلت حق شفعه
5- زوال حق شفعه
6- اخذ به شفعه
7- تعريف و ماهيت حقوقي و جايگاه اخذ به شفعه
8- شرايط اخذ به شفعه
9- آثار اخذ به شفعه
10- آيين دادرسي اخذ به شفعه
11- نمونه سوالات تستي در خصوص حق شفعه که در آزمون‌هاي مختلف مطرح شده است.
پاسخ تحليلي و تشريحي سوالات