جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۶۱۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۱

مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۸۹۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۷۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۵۶۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفاهيم مرتبط با حقوق نفت و گاز
2- منابع مسئوليت مدني
3- شرکت هاي دولتي و شرکت هاي نفتي دولتي
4- دولت و شرکت دولتي
5- شرکت نفتي
6- مباني مسئوليت مدني
7- ارکان مسئوليت مدني
8- مسئوليت مدني ناشي از عمليات نفتي
9- ساير موارد مسئوليت مدني
10- آثار مسئوليت مدني
11- دعواي مسئوليت مدني
12- جبران خسارت