اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۱۱متون حقوقی انگلیسی «بازچاپ1402»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۵۷۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اصول حقوق قراردادهاي اروپا
تعهدات عمومي - اصلاح شناسي و ديگر مقررات - تشکيل عقد - 2-ايجاب و قبول - اختيار نمايندگان - عدم اجرا و ضمانت اجراهاي حقوقي -آثار انتقال بين انتقال دهنده و منتقل اليه 3-آثار انتقال بين منتقل اليه و مديون
4- اصول حقوق مسئوليت مدني قهري اروپا
5- قانون بيع کالاي انگلستان