جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۵

توازن منافع طرفین در قراردادهای بین المللی نفتی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۹۸۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۷۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تاريخچه استخراج نفت در ايران و جهان و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
2- انواع نفت خام و ويژگي هاي آن
3- صنايع بالا دستي و پايين دستي و بررسي ديدگاه قانون اساسي
4- نظام حقوقي مالکيت نفت
5- اصول، تفسير و تعديل قراردادهاي نفتي
6- اصول حاکم بر قراردادهاي بين المللي
7- شرح و تعريفي بر قراردادهاي بين المللي نفتي
8- اصول حاکم بر قراردادهاي خدماتي بالادستي صنعت نفت و گاز ايران
9- تعديل قرارداد
10- تأمين مالي و سرمايه گذاري خارجي
11- انواع روش هاي تامين مالي غير قرضي و سرمايه گذاري خارجي
12- شرحي بر قوانين مربوطه