اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲۵سهم منصفانه در اموال فکری

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۹۵۷

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۲۳ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم سهم منصفانه و شرايط تحقق آن
2- جايگاه سهم منصفانه در قوانين و آراء قضايي
3- معيارهاي محاسبه سهم منصفانه
4- ضمانت اجراهاي اعطاي سهم منصفانه