اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۶۹

نقش تجارت بین المللی در توسعه اقتصادی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۱۹۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۱۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۶۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تجارت بين‌الملل
2- ماهيت ومفهوم تجارت بين‌الملل
3- تجارت بين‌المللي يا تجارت آزاد
4- توسعه اقتصادي
5- اهميت تجارت درتوسعه
6- اقتصاد بين‌الملل
7- عوامل تعيين کننده ميزان کمک‌هاي خارجي براي توسعه اقتصادي
8- تاثير تجارت بين‌المللي بر توسعه اقتصادي
9- تاثير حقوق تجارت بين‌الملل بر توسعه اقتصادي
10-.....