اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۰۸علنی بودن محاکمات در حقوق کیفری ایران «بازچاپ 1401»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۵۹۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۳۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- نگرشي به ريشه‌هاي تاريخي علني بودن محاکمات در جهان و ايران
2- آثار، مفاهيم، مباني و مقتضيات علني بودن محاکمات در پرتواسناد بين المللي
3- علني بودن محاکمات در جرايم خاص سياسي و مطبوعاتي
4 - مقدمه‌اي بر جرايم خاص سياسي و مطبوعاتي
5- جرايم مطبوعاتي ازديدگاه قانون
6- استثنائات علني بودن محاکمات در حقوق كيفري ايران
7- الزام وجود استثنا در علني بودن محاکمات
8- استثنائات علني بودن محاکمات ازديدگاه حقوق فراملي