اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۶۲

بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۰۸۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۹۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۱۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- كليات و مفاهيم
2- سوابق تاريخي اقرار
3- ضرورت وجود اقرار
4- ارکان و اقسام اقرار
5- ارکان تشکيل دهنده اقرار و شرايط آن
6- اقسام اقرار
7- حکم فقهي و حقوقي اقرار
8- آثار انکار و وکالت بر اقرار
9- حکم فقهي اقرار
10- قابل توکيل بودن اقرار