جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۲

بهره برداری از سفره های زیرزمینی آب مشترک میان دولتها

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۳۳۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۱۶۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- توسعه و تكامل حقوق حاكم بر سفره هاي آبي زيرزميني در حقوق داخلي و حقوق بين الملل پيش از تصويب طرح كميسيون حقوق بين الملل 2008
2- وضعيت حقوقي سفره هاي آبي زيرزميني در حقوق داخلي
3- وضعيت حقوقي سفره هاي آبي زيرزميني در حقوق بين الملل
4- مصوبات سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي بين المللي
5- معاهدات بينالمللي و موافقت نامه هاي منطقه اي
6- عرف بين المللي
7- رويه قضايي
8- اصول كلي حقوقي
9- تحولات نظام حقوقي بهره برداري آز آبهاي زير زميني مشترک در پرتو طرح کميسيون حقوق بين الملل 2008
10- اصول مندرج در طرح کميسيون حقوق بين الملل 2008
11- مكانيسم هاي حل و فصل اختلافات و تحولات مربوط به مسئووليت ها و صلح و امنيت بين المللي
12- .....