اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷۹

حقوق و تعهدات ناشی از انتقال دانش فنی «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۶۱۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۹۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
- بررسي مفهوم ، مباني سياست گذاري وروشهاي انتقال دانش فني
2- بررسي فناوري و دانش فني
3- روش هاي انتقال دانش فني
4- روش هاي غير رسمي انتقال دانش فني
5- نظام حقوقي حاکم بر انتقال دانش فني
6- انواع قراردادهاي انتقال دانش فني
7- بررسي حقوقي قرارداد اعطاي مجوز بهره برداري
8- انعقاد قرارداد اعطاي مجوز بهره برداري از دانش فني
9- انتقال دانش فني در حقوق بين الملل وحقوق ايران
10- جايگاه حقوقي حمايت از دانش فني در موافقتنامه ها و کنوانسيون هاي بين المللي
11- وضعيت حقوقي حمايت از انتقال دانش فني در حقوق ايران
12- ....