جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۱

ارتشاء در بخش خصوصی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۳۲۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۶۳ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ارتشاء و ارکان آن
2- ديرينه و تبيين مفاهيم
3- عناصر و شرايط جرم ارتشاء در حقوق ايران
4- اهميت بخش خصوصي
5- تعريف بخش خصوصي و اشخاص بخش خصوصي
6- وظايف و خدمات بخش خصوصي
7- حدود جرم انگاري ارتشاء در بخش خصوصي
8- وظايف دولت
9- هدف از جرم انگاري ارتشاء در بخش خصوصي
10-اسناد بين المللي و تجربه کشورهاي ديگر
11- اسناد بين المللي
12- مقايسه تطبيقي