اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۲۶

دادرسی عادلانه در قلمرو کیفری ایران «با تطبیق بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۴۳۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- دادرسي عادلانه و دامنه اجرايي آن در امور کيفري
2- مفهوم، جايگاه و قلمرو دادرسي عادلانه
3- قلمرو کيفري و جايگاه آن در ايران
4- تضمينات دادرسي عادلانه در قلمرو کيفري
5- تضمينات دادرسي عادلانه در اسناد بين المللي حقوق بشر
6- حدود رعايت تضمينات دادرسي عادلانه در قلمرو کيفري ايران