جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۱

دولت ها و شرکت های ملی نفت «در کشورهای عضو اوپک»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۸۹۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۱۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۸۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات و مفاهيم
2- رابطه شرکت ملي نفت ايران با دولت
3- رابطه شرکت ملي نفت عربستان با دولت
4- رابطه شرکت ملي نفت کويت با دولت
5- رابطه شرکت ملي نفت امارات با دولت
6- رابطه شرکت ملي نفت الجزاير با دولت
7- نتيجه گيري