اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۰۵ماهیت، احکام و آثار اوراق مرابحه

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۶۳۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۵۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات
2- بازارهاي اوراق بهادار
3- انواع اوراق مرابحه
4- تحليل فقهي، حقوق ماهيت اوراق مرابحه و معاملات راجع به آنها
5- تحليل فقهي، حقوقي ماهيت اوراق مرابحه و معاملات راجع به آنها در مرحله انتشار و عرضه اوليه
6- تحليل فقهي وحقوقي معاملات اوراق مرابحه در بازار ثانويه
7- شرايط، احکام و آثار اوراق مرابحه
8- شرايط صدور و ارکان اوراق مرابحه
9- احکام اوراق مرابحه
10- .....