اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۶۰بررسی حقوقی و تطبیقی مسئولیت سیاسی وزیران

دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۴۵۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۲۳ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- نظارت سياسي ( الزام وزرا به پاسخگويي در مقابل پارلمان )
2- چارچوب نظري
3- بررسي موضوع در رژيم هاي سياسي
4- الزام وزرا ء به پاسخگويي در نظام حقوقي ايران
5- سازوکارهاي الزام وزرا به پاسخگويي در مقابل پارلمان ( ضمانت اجراها )
6- بررسي مسئله در انواع رژيم هاي مبتني بر تفکيک قوا
7- بررسي موضوع در نظام حکومتي جمهوري اسلامي
8- مهمترين چالشهاي فراروي کارکردهاي نظارتي مجلس شوراي
9- .....