اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۴۷بررسی فقهی و حقوقی اقاله «بازچاپ1401»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۴۶۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معناي لغوي اقاله
2- معناي اصطلاحي اقاله
3- مصاديق اقاله
4- ماهيت اقاله
5- ماهيت حقوقي اقاله در قانون مدني ايران
6- بررسي دليل برخي از حقوقدانان بر عقد بودن اقاله
7- آثار و فوايد فقهي و حقوقي بحث از ماهيت اقاله
8- شرايط اقاله‌
9- شرايط صحت اقاله
10- احكام اقاله
11- اقاله در عقد اجار