اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱۰حمایت از مال عمومی در فقه اسلامی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۹۱۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم مال عمومي‌و معيار تفکيک آن از مال خصوصي
2- مفهوم مال عمومي‌و خصوصي و تفاوت اين دو
3- معيارهاي تفکيک ميان مال عمومي‌و خصوصي در فقه اسلامي‌و حقوق
4- حمايت مدني از مال عمومي
5- مجاز نبودن تصرف در اموال عمومي
6- عدم جواز تحصيل اموال عمومي‌به وسيله مرور زمان
7- عدم جواز مصادره اموال عمومي
8- حمايت کيفري از مال عمومي
9- جرائم تجاوز به مال عمومي‌از جانب مستخدم عمومي(کارمند دولتي) و مجازات آن
10- جرائم تجاوز به مال عمومي‌از جانب اشخاص عادي و مجازات مقرر شده براي آن