جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۹۹

حقوق در قضا قاضی درقضا

دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۹۳۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۶۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۱۰۷۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه امور کيفري
2- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه امور حقوقي
3- نظريات ابرازي وآراء صادره در زمينه مسائل مربوط به اعمال و رفتار خلاف شأن قضا
4- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه مسائل مربوط به نزاکت قضائي
5- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه مسائل مربوط به قضات دادگاه عالي انتظامي قضات
6- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه مسائل مربوط به قضات ديوان عدالت اداري
7- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه مسائل مربوط به امور اداري