اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۳۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۶۰حقوق در قضا قاضی درقضا

دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۹۳۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۶۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۱۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه امور کيفري
2- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه امور حقوقي
3- نظريات ابرازي وآراء صادره در زمينه مسائل مربوط به اعمال و رفتار خلاف شأن قضا
4- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه مسائل مربوط به نزاکت قضائي
5- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه مسائل مربوط به قضات دادگاه عالي انتظامي قضات
6- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه مسائل مربوط به قضات ديوان عدالت اداري
7- نظريات ابرازي و آراء صادره در زمينه مسائل مربوط به امور اداري