اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۱۵

حقوق اداری اموال «سلب مالکیت به سبب منفعت عمومی» ( بازچاپ1402)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۲۴۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ماهيت و قلمرومالکيت
2- شيوه‌هاي سلب و محدوديت حقوق مالکانه
3- زوال مالکيت خصوصي و پيدايش اموال عمومي
4- ارکان و شرايط سلب مالکيت به سبب منفعت عمومي
5- غايت، موضوع و مداخله گران فرايند سلب مالکيت
6- سازگاري طرح ها با قوانين گوناگون
7- تضمينات و گستره حقوق مالکانه در فراينده سلب مالکيت
8- غرامت‌هاي جانشين و مضاعف
9- آيين رسيدگي و تشريفات سلب مالکيت به سبب منفعت عمومي
10- رسيدگي اداري
11- مرحله قضايي
12-......