جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۹

آموزه های حقوق سازمان های بین المللی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۳۶۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۲۱۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ويژگي‌هاي مشترک و عمومي سازمان‌هاي بين‌المللي
2- سازمان‌هاي بين‌المللي جهاني با صلاحيت عام
3- سازمان‌هاي بين‎المللي جهاني با صلاحيت خاص
4- مؤسسات تخصصي وابسته به ملل متحد
5- مؤسسات تخصصي مرتبط با ملل متحد
6- سازمان‌هاي قاره‌اي يا منطقه‌اي
7- سازمان‌هاي ميان قاره‌اي يا فرا منطقه‌اي