اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸۶مبانی حقوقی و فقهی رقابت

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۸۰۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۶۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات و طرح تحقيق(فرضيات و نظريه‌ها)
2- سابقه، چارچوب‌ها و مفاهيم نظري
3- بازار
4- تجربه چند نظام حقوقي در تدوين مقررات رقابت
5- مباني حقوقي رقابت
6- مباني فقهي رقابت