اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۰۵اصطلاحات اساسی حقوق

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۹۵۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۴۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1. nature of law
2. constitutional law
3. the law of contract
4. commercial law
5. property law
6. criminal law
7. international law
8. family law