اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۶۲

حقوق بین الملل فضایی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۵۲۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۴۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم حقوق بين الملل فضايي و مرز هوا با فضاي ماوراي جو
2- تعريف و منابع حقوق فضايي
3- قواعد حاکم بر ايستگاه هاي فضايي حق مالکيت معنوي و توسعه حقوق بين الملل فضايي
4- قواعد حاکم بر ايستگاه هاي فضايي حق مالکيت معنوي و توسعه حقوق بين الملل فضايي
5- چالش هاي کنوني حقوق بين الملل فضايي
6- فرايند شکل گيري حقوق بين الملل فضايي
7- منابع حقوق بين الملل فضايي
8- ايستگاه هاي فضايي
9- امنيت ملي