اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۹۳

حقوق و قراردادهای نفت و گاز

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۱۷۹

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۴۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۳۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم کاربردي در صنعت نفت و گاز
2- حقوق عمومي و نفت
3- مفهوم حقوق عمومي‌
4- نفت و گاز و رابطه آن با رشته هاي حقوق
5- منابع حقوقي نفت
6- نظام هاي حقوقي حاکميت و مالکيت بر منابع نفت
7- نظام حقوقي حاکم بر ميادين مشترک نفتي
8- تحليل حقوقي مباني و ويژگي هاي حاکم بر قراردادهاي نفتي
9- قراردادها و قوانين نفتي در صنعت نفت ايران
10- ويژگي هاي قراردادهاي نفتي در قوانين موضوعه ايران