جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۸

حقوق و قراردادهای نفت و گاز

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۱۷۹

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۴۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفاهيم کاربردي در صنعت نفت و گاز
2- حقوق عمومي و نفت
3- مفهوم حقوق عمومي‌
4- نفت و گاز و رابطه آن با رشته هاي حقوق
5- منابع حقوقي نفت
6- نظام هاي حقوقي حاکميت و مالکيت بر منابع نفت
7- نظام حقوقي حاکم بر ميادين مشترک نفتي
8- تحليل حقوقي مباني و ويژگي هاي حاکم بر قراردادهاي نفتي
9- قراردادها و قوانين نفتي در صنعت نفت ايران
10- ويژگي هاي قراردادهاي نفتي در قوانين موضوعه ايران