اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۴۶آزادی اجتماعات در نظام بین المللی حقوق بشر و سیستم حقوقی ایران (بازچاپ1402)

دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۰۶۳

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم و مباني آزادي اجتماعات
2- تعريف و تحليل مفهومي‌و محتوائي آزادي اجتماعات
3- مباني آزادي اجتماعات و مقتضيات جامعه دمکراتيک
4- مسالمت آميز بودن اجتماعات
5- مفهوم مسالمت آميز بودن و پرهيز از اقدامات خشونت آميز در اجتماعات
6- منع بکارگيري بيان تنفر آميز و خودداري از سخنان خشونت زا (منع تحريک و ترغيب به خشونت)
7- عملکرد پليس و مسالمتآميز بودن اجتماعات
8- اخذ مجوز براي اجتماعات و راهپيمايي ها از منظر نظام بين المللي حقوق بشر و نظام حقوقي ايران
9- چيستي و جايگاه اخذ مجوز براي اجتماعات
10- ساز وکارهاي اعطاي مجوز براي اجتماعات
11- محدوديت هاي آزادي اجتماعات و حمايت از آن
12- ..