جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۵

آزادی اطلاعات در فضای سایبر از منظر حقوق بین الملل «بازچاپ1400»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۴۳۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۲۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۶۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفاهيم و مباني نظري
2- تاريخچه حمايت از آزادي اطلاعات در حقوق بين الملل (از حمايت سنتي تا سايبري)
3- مباني آزادي اطلاعات در فضاي سايبر
4- فضاي سايبر و آزادي اطلاعات در آن
5- .فضاي سايبر
6- آزادي اطلاعات در فضاي سايبر
7- مزايا و محدوديت هاي فضاي سايبر براي آزادي اطلاعات
8- استثنائات آزادي اطلاعات در فضاي سايبر
9- .حريم خصوصي
10- اقدامات بين المللي در حمايت از آزادي اطلاعات در فضاي سايبر
11- اسناد بين المللي ، اسناد منطقه اي ، سازمان هاي غير دولتي