جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۶۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۲

جرایم علیه اشخاص «حقوق کیفری اختصاصی1»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۳۱۴

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۵
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۴۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۹۹۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- پيشينه ، مفهوم و اقسام جرايم عليه تماميت جسماني افراد
2- ارکان تشکيل دهنده جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
3- شرکت و معاونت در جنايت عليه تماميت جسماني اشخاص
4- علل سالب مسووليت کيفري
5- طرق اثبات جنايات عليه تماميت جسماني اشخاص