اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۶۳نرخ بزهکاری ایران «در سایه هدفمند کردن یارانه ها» (بازچاپ1401)

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۹۸۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بررسي اقتصادي يارانه و تبيين هاي جرمشناختي آثار اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها
2- تبيين همبستگي سطح رشد اقتصادي با نرخ بزهکاري؛ با تأملي بر مباحث اقتصادي يارانه
3- تبيين نظري آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها برنرخ بزهکاري
4- ارتباط سنجي ميان سياست اقتصادي يارانه و نرخ بزهکاري ايران
5- تأثير غير مستقيم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بر نرخ بزهکاري
6- تأثير مستقيم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها برنرخ بزهکاري
7- ......