اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۰۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۰۷

توهین به مقدسات مذهبی «بازچاپ1402» «مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی, حقوق داخلی و بین الملل»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۵۰۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۴۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۵۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم و پيشينه جرم توهين به مقدسات مذهبي
2- واژه شناسي و اصطلاح سنجي
3- پيشينه حمايت کيفري از مقدسات
4- تحليل مباني جرم توهين به مقدسات مذهبي
5- مباني فقهي
6- مباني حقوق بشري و حمايت هاي بين المللي
7- تحليل حقوقي جرم توهين به مقدسات مذهبي
8- از منظر حقوق کيفري
9- از منظر حقوق اساسي و آزادي هاي بنيادين
10- مطالعه و بررسي تطبيقي جرم توهين به مقدسات در حقوق ايران ، انگلستان و ايالات متحده آمريکا و در رويه قضايي نهاد هاي اروپايي